Termeni si conditii

1. Aceptarea acestor termeni
Accesul dvs. ÅŸi utilizarea acestui website www.0219662.ro se supune acestor Termeni ÅŸi CondiÅ£ii. Nu veÅ£i folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii ÅŸi CondiÅ£iile care urmează. Prin utilizarea website-ului acceptaÅ£i termenii, condiÅ£iile ÅŸi disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptaÅ£i Termenii ÅŸi CondiÅ£iile atunci trebuie să încetaÅ£i utilizarea website-ului imediat.

2. Recomandări
ConÅ£inutul acestui website nu poate fi considerat ca recomandare ÅŸi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

3. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor
0219662.ro îÅŸi rezervă dreptul de a:
• modifica sau ÅŸterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunÅ£a, iar dvs. acceptaÅ£i faptul că SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ÅŸtergeri.
• modifica, ÅŸterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoÅ£ie (inclusiv dar fără a se limita la orice preverderi, părÅ£i, licenÅ£e, preÅ£uri) aÅŸa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunÅ£a, iar dvs. acceptaÅ£i faptul că SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ÅŸtergeri.
• modifica sau întrerupe orice oferta comerciala în orice moment cu anunÅ£ prealabil, iar dvs. acceptaÅ£i faptul că SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ÅŸtergeri.
• modifica această înÅ£elegere în orice moment, iar continuarea utilizării website-ului de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.
• păstra informaÅ£iile personale pentru utilizarea de către terÅ£i, dacă permiteÅ£i folosirea sistemului de cookies.

4. Linkuri către website-urile terţilor
Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

5. Copyright
Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din acest website ÅŸi din materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparÅ£in SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta ÅŸi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenÅ£iate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru ÅŸi cu scopul legat de accesarea ÅŸi utilizarea acestui website).
SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL ÅŸi logo-ul 0219662.ro sunt mărci înregistrate ce aparÅ£in SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL ÅŸi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL.
Pentru aceste scopuri "Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale" includ următoarele (oriunde ÅŸi oricând apar ÅŸi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă ÅŸi alte informaÅ£ii confidenÅ£iale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice Å£ară, drepturi de natura competiÅ£iei neloiale ÅŸi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale ÅŸi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) ÅŸi înregistrările ÅŸi aplicaÅ£iile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

6. Limitarea răspunderii
Website-ul este distribuit pe baza "aÅŸa cum este" ÅŸi "disponibil" fără nicio reprezentare sau promovare făcută ÅŸi fără garanÅ£ie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanÅ£iile de calitate.
În limita impusă de lege, SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului. 
SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL nu oferă nicio garanÅ£ie că funcÅ£ionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruÅŸi sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

7. Despăgubiri
SunteÅ£i de acord să despăgubiÅ£i ÅŸi să absolviÅ£i SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL ÅŸi angajaÅ£ii ÅŸi agenÅ£ii săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile ÅŸi toate celelalte cheltuieli în relaÅ£ie cu revendicările sau acÅ£iunile aduse împotriva SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL apărute din orice încălcare a Termenilor ÅŸi CondiÅ£iilor de către dvs. sau alte responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

8. Anulare
În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înÅ£elegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorităţi competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de aÅŸa natură astfel încât să se conformeze intenÅ£iilor părÅ£ilor fără a intra în ilegalitate sau, la discreÅ£ia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înÅ£elegere, iar prevederile rămase în această înÅ£elegere rămân în vigoare.

9. Legi aplicabile ÅŸi dispute
Această înÅ£elegere ÅŸi toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de ÅŸi formulate în acord cu legea din România ale cărei curÅ£i au jurisdicÅ£ie exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înÅ£elegere, iar dvs. sunteÅ£i de acord că locul de punere în practică al acestei înÅ£elegeri este România.

10. Titluri
Titlurile sunt incluse în această înÅ£elegere pentru convenienţă ÅŸi nu vor afecta înÅ£elegerea acesteia.

11. ÎnÅ£elegerea completă
AceÅŸti termeni ÅŸi aceste condiÅ£ii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înÅ£elegere includ întreaga înÅ£elegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat ÅŸi înlocuiesc orice înÅ£elegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale: între noi ÅŸi acele aspecte. Orice explicaÅ£ie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părÅ£i nu poate altera interpretarea termenilor ÅŸi a condiÅ£iilor. Prin acceptarea termenilor ÅŸi condiÅ£iilor, nu v-aÅ£i bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înÅ£elegere ÅŸi sunteÅ£i de acord că nu veÅ£i avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înÅ£elegere.